Lidmaatschap


DSC02840

Ieder die een basiskennis van het zijde schilderen verworven heeft kan lid worden van Habotai, zowel liefhebbers als professionelen.  De vereniging staat open voor mannen en vrouwen, er zijn geen leeftijdsgrenzen.  Naargelang de wijze waarop ze aan de activiteiten deelnemen kent Habotai twee groepen van leden:

Kernleden, de stuwende krachten in de vereniging, die op een actieve manier aan alle activiteiten van de vereniging kunnen en willen deelnemen.

(Gewone) Leden hebben meestal uit praktische overwegingen die mogelijkheid niet.  Veelal kunnen zij niet op regelmatige basis aan de activiteiten deelnemen en met name niet aan de maandelijkse bijeenkomsten.  Zij staan dan vooral in verbinding met de vereniging via de Habotai Info Krant maar worden ook -volgens logistieke mogelijkheden- tot deelname aan een beperkt aantal bijzondere activiteiten uitgenodigd.

Wie graag lid wil worden van Habotai neemt kontakt op via info@habotai.be

Het lidmaatschap is jaarlijks te vernieuwen.  Een werkjaar loopt samen met een kalenderjaar.